logo

Házirend

 

A BÁTAI TÁJHÁZ KIÁLLÍTÓHELYEINEK HÁZIRENDJE

 

Tisztelt Látogató!

 

A tájház közérdekű muzeális kiállítóhely, kulturális intézmény, egyben műemlékvédelem alatt álló épület, kérjük, óvjuk együtt értékeinket!

 

TÁJÉKOZTATÁS

A muzeális intézmény kiállítótereit, az aktuális kiállításokat, illetőleg a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A látogató a tájházba történő belépésével a Házirendben foglalt szabályokat elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy köteles az intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

A látogató tudomásul veszi, hogy a kiállítóhelyek termeiben, rendezvényein, egész területén róla kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a tájház különböző felületein, kiadványaiban, illetve promóciós anyagaiban felhasználhat. A látogató ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhet a tájházzal, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználójával szemben.

Felhívjuk figyelmet, hogy a nagyobb tárgyak - táskák, hátizsákok, kabátok, esernyők, roller, gördeszka, bőrönd stb. –, valamint élő állat tárolását nem tudjuk biztosítani. A múzeum területén elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, a megtalált tárgyakat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:59. § alapján korlátozott ideig (3 hónapig) megőrizzük.

 

LÁTOGATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Nyitvatartás: bata.hu/tajhaz_nyitvatartas weboldalon tájékozódhatnak.

Zárási rend: A kiállítótermeket a zárás előtt 10 perccel kérjük elhagyni. 

Belépőjegy: A belépőjegy árakról, a lehetséges kedvezményekről a látogatók a bata.hu/tajhaz_jegyarak weboldalon tájékozódhatnak. A belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem becserélni. A pénztáros pénzváltásra nem kötelezhető.

Tárlatvezetés: Tárlatvezetést kizárólag a múzeum képzett tárlatvezetői tarthatnak a múzeum területén. 

​Tárlatvezetésről bata.hu/tajhaz_tarlatvezetes weboldalon tájékozódhatnak.

Fényképezés, videofelvétel készítés: Látogatók által saját mobiltelefonnal lehetséges. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. A fotózást, videó készítést a látogatóknak úgy kell végezniük, hogy azzal mások látogatását ne zavarják.

Kép-, hang- és videofelvétel készítése kereskedelmi céllal: A fenntartóval kötött megállapodás alapján, annak engedélyével van rá lehetőség.

 

KORLÁTOZÁSOK

Tilos megérinteni valamint használatba venni a kiállított tárgyakat. Kizárólag a műhelyben elhelyezett, külön jelzéssel ellátott demonstrációs célokat szolgáló tárgymásolatok tapintása megengedett.

Tilos vizes ruházatban belépni a kiállítóterekbe.

Tilos a kiállítóterekbe bevinni:

  • Életre, testi épségre, egészségre vagy a műtárgyakra veszélyes tárgyat vagy anyagot: állatot, növényt, fegyvert vagy annak látszó tárgyat, szúró- és vágóeszközt. Nagyméretű (30cmx25cm-nél nagyobb méretű) tárgyat: táskát, esernyőt, esőkabátot, hátizsákot és gyermekjátékot (kismotor, futóbicikli, roller, elektromos gyermekjármű, lufi stb.). Továbbá minden olyan tárgyat, amely a többi látogatót zavarja, vagy elzárja a menekülési útvonalat.
  • Ételt, italt és ott fogyasztani. Amennyiben egészségügyileg indokolt, kérjük, jelezze munkatársainknak.

Tilos a kiállítási területen vakut, illetve fényképezőállványt, szelfibotot használni.

Tilos tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni a múzeum épületébe és a környékére.

Tilos a tájház egész területén:

- Szemetelni. Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.

- Dohányozni. A múzeum teljes területére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései érvényesek.

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

Mindenki köteles a múzeum helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket és magát az épületet is.

A tájházat nem látogathatják alkoholos befolyásoltság alatti vagy bódult állapotban lévő személyek. Az épületben tartózkodók, illetve rendezvényen résztvevők biztonságát vagy a múzeum vagyonát veszélyeztető módon, illetve a többi látogatót zavaró, a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedő látogatót a múzeum személyzete felszólíthatja az épület elhagyására

 

LÁTOGATÁS GYERMEKKEL, CSOPORTOS LÁTOGATÁS, MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK

A múzeum örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból a következő szabályok betartása elengedhetetlen.

14 éves kor alatti gyermekek csak nagykorú kísérővel látogathatják a múzeumot.

2 évesnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elől rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.

A gyermek biztonságáért, testi épségéért, a Házirend betartatásáért, valamint azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja a szülőt illetve a csoportvezetőt, kísérő tanárt terheli a felelősség. Gyermekcsoportok esetén a csoportot vezető felelőssége, hogy a létszámhoz igazodó számú felnőtt kísérő segítse a látogatást.

A múzeumpedagógia programokon - életkortól függetlenül – a gyermekek, valamint az őket kísérő felnőttek magatartásáért az óvodai/iskolai csoportok felnőtt kísérői a felelősek. A felnőtt kísérő kötelezettsége és felelőssége, hogy a gyermekekkel a múzeumpedagógiai foglalkoztatás megkezdése előtt megismertesse a múzeumpedagógus által ismertetett magatartási szabályokat, valamint a gyermekek betartsák azokat a múzeumi látogatás ideje alatt.

A múzeumpedagógiai foglalkoztatáson résztvevők a múzeummal szembeni felelősségére és az általuk okozott esetleges károk megtérítésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KAMERARENDSZER

A múzeum épületébe történő belépéssel a belépő magánszemély hozzájárul ahhoz, hogy a biztonsági kamerarendszeren keresztül róla felvétel készüljön és hogy ezeket a felvételeket, illetve az azon található személyes adatait (képmását) a múzeum – a biztonsági célok érdekében, az ahhoz szükséges minimális ideig, az adatvédelemre vonatkozó szabályok betartásával – kezelje.

A tűzvédelmi, járványügyi és más jogszabályi előírások alapján a belépők száma mind a beltéri, mind a kültéri rendezvényeken korlátozható. A belépés, illetve az (ingyenes) rendezvényen történő részvétel feltétele lehet karszalag vagy más, a létszám ellenőrzésére szolgáló eszköz használata. Amennyiben a látogatók száma eléri a befogadóképesség felső határát, az épületekbe több látogató nem léphet be („teltház”). Teltházas rendezvényekre be nem jutó látogatók kártérítési vagy más igénnyel – tekintettel arra, hogy a létszám maximálásának oka jogszerű biztonsági intézkedés – nem élhetnek

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a múzeum dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni és felszólításra elhagyni az épületet.

 

A HÁZIREND MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

A házirend megszegéséből fakadó károkért, balesetért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen Házirendbe ütköző magatartása miatt (például dohányzás, tűz okozása, kézi tűzjelző indokolatlan használata) esetleg a tűzoltóság a helyszínre vonul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt, a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó személy köteles az erre vonatkozó felszólítástól számított 5 munkanapon belül megtéríteni.


A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink, látogatóink segítségét.

 

Kellemes időtöltést kívánunk és köszönjük együttműködésüket a szabályok betartásában!