logo

Házirend

 

A BÁTAI TÁJHÁZ KIÁLLÍTÓHELYEINEK HÁZIRENDJE

 

>12 éves kor alatti gyerekek csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak a Bátai Tájházban és kiállítóhelyein.

> Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy kiállítóhelyet nem látogathatja – érvényes belépőjeggyel sem.

> Másokat, megbotránkoztató magatartást tanúsító látogatók kötelezhetők a kiállítóhely azonnali elhagyására.

> Belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem becserélni. A pénztárosok pénzváltásra nem kötelezhetőek.

 

> TILOS:

    - a kiállított tárgyakhoz hozzányúlni, a kiállítási és berendezési tárgyakat használatba venni;

    - a kiállítótermekbe ételt, italt bevinni;

    - hátizsákot, kabátot, esernyőt, nagyobb méretű táskát (30 cm x 25 cm-nél nagyobb), babakocsit a kiállító helyiségbe bevinni;

    - állatot, fegyvert vagy fegyvernek látszó tárgyat, illetve egyéb az életre, testi épségre veszélyes eszközt a kiállítóhelyre bevinni;

    - a kiállítóhelyek területére a menekülési útvonalat, lezáró tárgyat, eszközt behozni.

> Bátai Tájház és kiállítóhelyei egész területén dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

> Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén a látogató köteles betartani a tájház dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.

> A kiállítótermeket a zárás előtt 5 perccel kérjük elhagyni. 

> A Bátai Tájházban és kiállítóhelyein elhagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

> A múzeumi belépőjegy megváltásával a látogatók tudomásul veszik, hogy a kiállítóhelyek termeiben, rendezvényein, egész területén róluk kép- és hangfelvétel készülhet, amelyet a tájház különböző felületein, kiadványaiban, illetve promóciós anyagaiban felhasználhat. A látogatók ennek kapcsán semmilyen követeléssel nem élhetnek a tájházzal, a felvétel készítőivel, illetve jogos felhasználójával szemben.

> A kiállítótermek, folyosók kamerával és riasztóval védett területek. Az esetleges jogszabálysértések rögzítésre kerülnek.

> A házirend megszegéséből fakadó károkért, balesetért a megszegő, vagy a megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a megszegő, vagy megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt vendégeink, látogatóink segítségét.

​Együttműködésüket előre is köszönjük.