logo
Elektronikus ügyintézés - E-önkormányzat portál
Tájékoztató az E-önkormányzat portálról
 
Keresetlevél nyomtatványok (ÁNYK)
P26-Űrlap keresetlevél benyújtásához jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
K01-Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához
Általános Nyomtatványkitöltő Program letöltése
 
Adóügyek
Adó- és értékbizonyítvány
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem
 
Adóigazolás
Kérelem adóigazolás kiállítása iránt
 
Meghatalmazás
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 
Adószámla rendezése
Túlfizetés átvezetési, vagy visszautalási kérelem
 
Bejelentkezés adóalanyként, változás-bejelentés
Bejelentkezés, változás-bejelentés helyi iparűzési adóban, idegenforgalmi adóban
 
Helyi iparűzési adó
Helyi iparűzési adóbevallás a 2016. évről
Helyi iparűzési adóbevallás a 2017. évről
Helyi iparűzési adóbevallás a 2018. évről
Helyi iparűzési adóbevallás a 2019. évről
Helyi iparűzési adóbevallás a 2020. évről
Helyi iparűzési adóbevallás a 2021. évről
Helyi iparűzési adóbevallás ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről
 
Őstermelők, családi gazdálkodók
Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozat őstermelők, családi gazdálkodók részére
 
Magánfőzők által használható nyomtatványok
Magánfőző által előállított párlat, illetve működtetett desztillálóberendezés bevallási nyomtatványai
 
Talajterhelési díj
Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
 
Szálláshelyek
Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem
Szálláshelyek nyilvántartása
 
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek
és
​működési engedélyhez kötött ipari tevékenységek
Bejelentés a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
Kérelem kereskedelmi és ipari tevénykenység megszüntetéséhez
Bejelentés kiskereskedelmi üzlet nyitvatartási idejének változásáról
Tájékoztató a kiskereskedelmi tevékenységek termékköreiről
Tájékoztató a működési engedélyhez kötött ipari tevékenységek köréről
Bejelentés-köteles és működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása
 
Hagyatéki eljárás
Kérelem póthagyatéki eljárás megindításához
 
Méhészkedés
Méhészkedés bejelentőlapja
Vándortanya bejelentőlapja
Méhészkedés és vándortanya kijelentőlap
Méhészek nyilvántartása
 
Szociális étkeztetés
Szociális étkeztetés iránti kérelem
Jövedelemnyilatkozat szociális étkeztetés igényléséhez
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás szociális étkeztetés igényléséhez
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához 
 
Fakivágás
Fakivágási engedélykérelem a közterületen lévő fás szárú növényekre
​(fák, cserjék)
Tájékoztató a közterületi fakivágási engedélyezési hatáskörökről
 
Közterület használat
Közterület használat iránti engedély kérelem
Közterülethasználati díjak
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 11/2011. (X. 7.) önkormányzati rendelete
 
Hulladékszállítási közszolgáltatás szüneteltetése
MOHU MOL űrlap
MOHU MOL tájékoztató