Projekt leírása

 
  

A projekt címe integrÁLOM4 – „Integrációs közoktatási referencia intézmény létrehozása és működtetése a Bátai Általános Művelődési Központ Hunyadi János Általános Iskolájában”

A TAMOP-3.3.3-08/1. pályázatban a bátai iskola nevelőtestülete és partnerei a Pécsi Tudományegyetem munkatársai, valamint a bátai óvoda óvodapedagógusai vállalják, hogy közreműködnek egy olyan hálózat kialakításában, amelynek célja az integrált nevelést segítő pedagógiai módszerek, eljárások óvodai és iskolai gyakorlatban történő terjesztése.

A Bátai Általános Művelődési Központ Hunyadi János Iskolája 2003 óta az Integrált Pedagógiai Program (IPR) elvei szerint szervezi az intézményben folyó nevelést- oktatást.

A Bátai ÁMK a Dél-Dunántúl egyik bázisintézményeként már 2003 óta a befogadó nevelés modellintézményeként szolgáltatói feladatokat lát el. Az IPR-rel kapcsolatban jogi és szervezési tanácsokkal láttuk el a hozzánk forduló fenntartókat, intézményveze-tőket. A pedagógusok számára a modernizációs folyamatok és a módszertani kultúra fejlesztése és meghonosítása érdekében bemutató órákat, szakmai műhelyt szerveztünk. IPR-es dokumentációnkat adaptálási céllal közre adtuk és konzultációs lehetőséget biztosítottunk az érdeklődők számára.

A jövőben intézményünk modellértékű gyakorlatát, amelyet a településen élő halmozot-tan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében elértünk horizontális tanulás útján kívánjuk továbbadni. Fő célcsoportunk az integrált nevelést megvalósítani szándékozó iskolák, óvodák gyakorló pedagógusai. A PTE szakembereivel együttműködve a jövőben gyakorlóhelyet biztosítunk azon pedagógushallgatók részére, akik elhivatottságot éreznek a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók életútjának segítéséhez.

Az intézmény pedagógus közössége a humánerőforrás és az infrastrukturális feltételek birtokában részt kíván venni, egy az integrált nevelést célzó közoktatási intézményi hálózat kialakításában, valamint az minőségi oktatás követelményeinek és az inkluzív oktatási környezet feltételeinek kidolgozásában és kialakításában.

A HEFOP 2.1.3 és 2.1.5 pályázatban már módunk állt kipróbálni, mint főpályázó a konzorciumi tevékenységet, együttműködést más intézménnyel. A PHARE pályázatban PTE Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolával már volt hasonló jellegű közös feladatunk.