logo

TISZTELT LÁTOGATÓK!

Kérjük, mielőtt felkeresik épületeinket és kiállításainkat, ismerjék meg és tartsák tiszteletben a házirendet, amely a vonatkozó jogszabályok alapján készült, és az Önök kényelmét és biztonságát szolgálja!

 

HÁZIREND

ÁLTALÁNOS LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK

Helyszíneinket mindenki saját felelősségére látogatja, a belépőjegy megvásárlása csak azokat a látogatókat jogosítja belépésre, akik elfogadják a házirendet és a biztonsági rendszabályokat.

Mindenki köteles saját és mások testi épségére ügyelni.

Amint arra táblák is figyelmeztetnek, a látogatók személyi- és vagyonbiztonsága érdekében a területen térfigyelő kamerák működnek. Ugyanakkor, különösen jelentősebb látogatói létszám esetén, kérjük fokozottan ügyeljenek személyes értéktárgyaikra és csomagjaikra.

Elhagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.

A galéria területén az épületeket és berendezéseit, valamint a köztéri tárgyakat rendeltetésszerűen a tárgyak és környezetük károsítása nélkül kell használni.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény, a nemdohányzó személyek az épületeken belül minden nyilvános helyiséget használhatnak, ezért a védelmük érdekében dohányozni csak az épületek falain kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.

Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló egyének az épületeinket nem látogathatják.

Étel és ital fogyasztása, mások testi és lelki nyugalmát megzavarni képes eszközök használata kiállító tereinkben és épületeinkben szigorúan tilos!

Testi épségre, egészségre veszélyes eszközt, valamint olyan tárgyat, amely elzárja az adott tér menekülési útvonalát (pl. közlekedési eszközt, biciklit, rollert) épületeinkbe behozni szigorúan tilos!

Épületeinkben nyílt láng használata tilos, tűzveszélyes eszközt, anyagot helyszíneinkre behozni szigorúan tilos.