I
I
I


  
Báta, Tolna Megye déli csücskében, a néphagyományaiban gazdag Sárköz őrzője. A Duna –Dráva Nemzeti Park közvetlen szomszédságában, a Duna mentén fekszik. A község a Szekszárdi Kistérség területén, a megye közepes nagyságú települései közé tartozik. Szekszárdtól 35 km-re az 56-as főközlekedési útról a Baranya megyét jelző határtábla előtt balra letérve helyezkedik el. A község zsáktelepülés. Lakóinak száma 1.873 fő, mely évről évre csökken. A lakosság kétharmad egyharmad arányban oszlik meg a magyar
őslakosság és cigányok között. A munkanélküliek száma meghaladja az országos átlagot, a településen élő lakosság 14%- a. Ebből tartósan munkanélküli 7,5 %. Rendszeres szociális segélyt a háztartások 20 %-a, a lakosság 8,17% kap. Báta, ezzel a mutatóval bekerült a hátrányos helyzetű települések jegyzékébe.
  Báta Községi Önkormányzat többcélú intézményével, a Bátai Általános Művelődési Központtal látja el kötelező közoktatási feladatokat. Az iskola Hunyadi János nevét viseli. A 6-14 éves korosztály körében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a családok 71 %-a jogosult, a szülői nyilatkozatok alapján 36,7% halmozottan hátrányos helyzetű.
  A település infrastrukturális ellátása jónak mondható, vezetékes víz, telefon, villany, gáz, utak, járdák, szemétszállítás (szelektív is) a település majd minden részén igénybe vehetők. A településen lakók napi közlekedése autóbuszokkal oldódik meg.
  A falu szellemi életének központja az általános művelődési központ, amely a 80-as évek elején alakult át többcélú intézménnyé. szervezetileg négy intézményegységből áll. Közoktatási feladatait a három csoportos óvodával és nyolcosztályos iskolával látja el, a közművelődést kétfunkciójú könyvtárral és a helyi kultúrát őrző, megörökítő tájházzal biztosítja. Az intézmény élén igazgatótanács áll, melyet az igazgató vezet, az intézmény közoktatási feladatainak irányítását igazgatóhelyettes és óvodai-egységvezető segítségével oldja meg. Az intézményi alapító okirat szerinti fő közoktatási feladatai: az általános iskolai oktatás, óvodai nevelés, halmozottan hátrányos gyermekek/tanulók integrált nevelése, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált /inkluzív oktatása nevelése, roma kisebbségi oktatás.
 
Tanulók
Pedagógusok
Tanulók száma:
136
  Tanítók száma:
10
 
Tanulócsoportok száma:
8
  Tanárok száma:
6
 
Napközis csoportok száma:
3
  Fejlesztő ped.:
3
 
HH-s gyermekek száma:
97
  Gyógypedagógus
1
 
HHH-s gyermekek száma:
50
  Egyéb és pedig…
2
 
SNI-s gyermekek száma:
14
  Összes ped. létszáma:
14
 
 
Iskolánk 2003-tól az OOIH Dél-dunántúli IPR-es bázisiskoláinak egyike, az Integrációs Pedagógiai Rendszert a 2003/04-es tanévtől építjük. Egyik modell programunk a Gyermeklánc program, amely az óvoda-iskola közötti átmenet segítése érdekében, első két évfolyamon működő óvodaiskola. A programnak 2006-ban elkészült a 30 órás akkreditációja is.
  Intézményünkben megvalósul a teljes körű integráció, a 2002/2003– as tanévtől fogadjuk a sajátos nevelési igényű tanulókat, foglalkoztatásuk a többi gyerekkel egy osztályközösségben folyik. Megfelelő fejlesztésükről gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus és logopédus gondoskodik.
  A saját fejlesztésű helyi roma kisebbségi oktatási program kezdetektől része pedagógiai művelődési programunknak (PEMPO), melyet jelenleg 63 tanulónk igényel.
Az iskola sikeresen vett részt bázisintézményi, valamint Dél-dunántúli iskolákkal konzorciumot alkotva vezetőként a HEFOP 2.1.3, 2.1.5 pályázatokon.
  Partnerkapcsolatok kategóriában kapott Közoktatás Minőségéért Díj 2002 és a IIasa-SHIBA Alapítvány oklevelei is arra köteleznek bennünket, hogy kapcsolatainkat ápoljuk és továbbszélesítsük.
Fejlődési trendek:
  Célunk az NFT-ben pályázati támogatással megvalósított, a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében elért modellértékű intézményi gyakorlatunk horizontális tanulás útján történő továbbadása az IPR alapú fejlesztést vállaló iskolák pedagógusai, valamint a pedagóguspályára készülő hallgatók számára. Részt venni egy az integrált nevelést célzó közoktatási intézményi hálózat kialakításában valamint az minőségi oktatás követelményeinek és az inkluzív oktatási környezet feltételeinek kidolgozásában, alakításában.
  Többcélú intézmény és a település kiszolgálója a Művelődési ház. Amely IKSZT cím nyertese.
 
Feladatai:
 
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetés
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
- Egészségfejlesztési programok
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatási biztosítása (közháló végpont)
- Állami Foglalkozatási Szolgálta információs pont
- Tanoda tér
- Gyermekek foglalkoztatását biztosító tér
- Üzlethelyiség kialakítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében

© 2009: takaro@takaro.hu